Reshef (även transkriberad Resheph) är namnet på en västsemitisk sjukdomsgud, även förknippad med solen, läkekonst, projektiler och torka.

Babylonierna identifierade honom med Nergal och grekerna identifierade honom med Apollon.

LitteraturRedigera

  • van der Toorn, Karel; Becking, Bob & van der Horst, Pieter W. (ed.): Dictionary of Deities and Demons in the Bible (2nd edition), Brill, Leiden 1999; ISBN 90-04-11119-0
  • Wikander, Ola: Drought, Death and the Sun in Ugarit and Ancient Israel: A Philological and Comparative Study, Lund University, Lund 2012; ISBN 978-91-7473-317-4