Reporänta

ränta som en marknadsbank kan låna eller placera till i nationens riksbank

Reporänta är den ränta som en marknadsbank kan låna eller placera till i nationens riksbank, mot säkerhet i form av värdepapper. Förändringar i reporäntan får direkt effekt på marknadsräntorna och därför kallas den ofta styrränta.[1] Ordet reporänta kommer av "repo", vilket är engelsk slang för repurchase agreement, 'återköpsavtal'[2].

Bank of England, centralbank i Storbritannien, övervakar och kontrollerar landets inflation genom att styra reporäntan i landet.

Styrränta är det främsta styrmedlet för att påverka inflation och ekonomisk tillväxt. Påverkan på inflationen görs genom det som kallas transmissionsmekanismen via flera olika kanaler såsom korta och långa realräntor, växelkursen och mängden krediter. Genomslagen sker med olika grad av fördröjning.

Marknadens mekanismer innebär att högre räntor ger lägre inflation och vice versa. Riksbanker har generellt i uppdrag att sträva efter att hålla en stabil inflation och använder då reporäntan som verktyg. Om en riksbank gör bedömningen att inflationen är på väg upp kan den höja reporäntan vilket snabbt gör att alla andra bankers räntor också stiger. På så sätt hålls inflationen nere. Reporäntan har stor effekt på hur växelkurser rör sig. Det är mer attraktivt för investerare att placera i valutor som har hög reporänta.[3]

StorbritannienRedigera

I Storbritannien kallas reporäntan official bank rate och är 1% (juni 2022).[4]

SverigeRedigera

I Sverige är också Riksbankens inlåningsränta och utlåningsränta knutna till reporäntan. Eftersom en bank hela tiden måste ha en viss mängd likvida medel[5] är de beroende av att göra korta lån i Riksbanken, dag för dag, vecka för vecka. Inlåningsräntan är den ränta som gäller när bankerna sätter in pengar i Riksbanken över natten. Den ligger numera 0,10[6] procentenheter lägre än reporäntan. Utlåningsräntan fungerar tvärtom: den gäller när banker lånar av Riksbanken över natten, och den ligger 0,75 procentenheter högre än reporäntan.

I juni 2022 slutade riksbanken använda termen Riksbankens reporänta och gick över till termen Riksbankens styrränta.[7]

HistorikRedigera

Från december 1985 till maj 1994 var det den så kallade marginalräntan som var Riksbankens vapen mot inflationen. Reporäntan infördes i juni 1994, tillsammans med inlåningsräntan och utlåningsräntan, och dessa tre räntor ersatte alltså marginalräntan som styrmedel.

Sedan reporäntan infördes är dess högsta notering 8,91 %, vilket den låg på mellan 5 juli 1995 och 10 januari 1996.[8]

I spåren av finanskrisen 2008-2009 sänktes bankernas styrräntor över världen, så även i Sverige. Den 4 december 2008 gjordes en rekordsänkning på 1,75 procentenheter av reporäntan. Det är den största enskilda sänkningen av reporäntan sedan den infördes som Riksbankens viktigaste styrränta 1994. Den 18 februari 2009 sänktes räntan ytterligare en procentenhet till 1,0 %. En historiskt lägsta notering på 0,0 % infördes 29 oktober 2014.[9]

27 april 2022 höjde Riksbanken reporäntan[10] och Sverige fick för första gången sedan 2014 positiv ränta. Reporäntan ligger sedan 15 februari 2023 på 3,00%[11]. Enligt nuvarande räntebana kommer den toppa på 3,33%[12], men Riksbankschefen Erik Thedéen säger samtidigt att man inte ska lita på deras egna prognoser.[13]

Negativ reporäntaRedigera

Reporäntan i Sverige sänktes till −0,1 % den 18 februari 2015.[14] Detta är första gången någonsin som Riksbanken inför negativ reporänta. Dock hade några andra länder i Europa, t.ex. Danmark och Schweiz, kort tid innan även de infört negativ reporänta. Den 18 mars sänkte Riksbanken åter reporäntan och denna gång med 0,15 procentenheter till −0,25 %. Den 1 juli samma år bestämdes att reporäntan f.o.m. 8 juli skulle sänkas med ytterligare 0,1 procentenheter till −0,35%. Detta delvis som en följd av det osäkra läget i Grekland under tiden.[15][16]

Den 11 februari 2016 sänktes reporäntan ytterligare med 0,15 procentenheter till −0,50%. Det varade till den 20 december 2018 då riksbanken höjde reporäntan med 0,25 procentenheter till −0,25%.

Vid det penningpolitiska mötet den 18 december 2019 beslutade Riksbankens direktion att höja reporäntan från −0,25 procent till noll procent, vilket verkställdes den 8 januari 2020.

KällorRedigera

 1. ^ ”avanza.se - Vad är reporänta?”. Arkiverad från originalet den 12 oktober 2007. https://web.archive.org/web/20071012113345/http://www.avanza.se/aza/press/press.jsp?article=31420. Läst 20 september 2007. 
 2. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 18 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140118120956/http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Att-styra-rantan/. Läst 21 januari 2014. 
 3. ^ Inflation Forex Trading
 4. ^ http://www.bankofengland.co.uk/boeapps/iadb/Repo.asp
 5. ^ Reporänta Aktier och Fonder
 6. ^ ”Riksbanken förenklar styrsystemet”. https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019/riksbanken-forenklar-styrsystemet/. Läst 27 december 2019. 
 7. ^ ”Riksbankens reporänta byter namn till Riksbankens styrränta”. www.riksbank.se. Sveriges Riksbank. 8 juni 2022. https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2022/riksbankens-reporanta-byter-namn-till-riksbankens-styrranta/. Läst 31 december 2022. 
 8. ^ ”Reporäntan, tabell”. Sveriges riksbank. http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Reporanta-tabell/. Läst 29 oktober 2014. 
 9. ^ Reporäntan sänks till noll procent
 10. ^ ”Styrräntan höjs 2022 – vad betyder det för mina lån? | Advisa”. Styrräntan höjs 2022 – vad betyder det för mina lån? | Advisa. https://advisa.se/blogg/styrrantan-hojs-vad-betyder-det-for-mina-lan/. Läst 9 maj 2022. 
 11. ^ ”Startsida”. www.riksbank.se. https://www.riksbank.se/sv/. Läst 18 februari 2023. 
 12. ^ ”Riksbanken höjer räntan med 50 punkter – signalerar ny höjning i april”. Omni. https://omni.se/riksbanken-hojer-rantan-med-50-punkter-signalerar-ny-hojning-i-april/a/LlW52P. Läst 18 februari 2023. 
 13. ^ Nyheter, S. V. T. (12 februari 2023). ”Riksbanken: ”Bekymmersamt att folk litar på våra prognoser””. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/riksbanken-bekymmersamt-att-folk-litar-pa-vara-prognoser. Läst 18 februari 2023. 
 14. ^ ”Reporäntebeslut 11 februari”. Arkiverad från originalet den 12 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150212110519/http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Prognoser-och-rantebeslut/Reporantebeslut/2015/Reporantebeslut-11-februari-2015/. Läst 12 februari 2015. 
 15. ^ ”Reporäntan sänks till −0,35 procent och köpen av statsobligationer utökas med 45 miljarder kronor”. www.riksbank.se. http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Pressmeddelanden/2015/Reporantan-sanks-till-035-procent-och-kopen-av-statsobligationer-utokas-med-45-miljarder-kronor/. Läst 2 juli 2015. 
 16. ^ ”Reporäntebeslut 1 juli 2015”. www.riksbank.se. Arkiverad från originalet den 2 juli 2015. https://web.archive.org/web/20150702231011/http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Prognoser-och-rantebeslut/Reporantebeslut/2015/Reporantebeslut-1-juli-2015/. Läst 2 juli 2015. 

Externa länkarRedigera