Repertoar kallas en förteckning över musik- eller teaterstycken, som framförs med viss regelbundenhet. Det kan också användas om en viss sångares eller skådespelares rollfigurer. I överförd bemärkelse kan ordet avse ett kännetecknande och återkommande beteende hos exempelvis en person.

Se även standardrepertoar.