Renegat

under medeltiden beteckning på person som avsagt sig kristendomen och konverterat till islam
För Klas Östergrens roman från år 2020, se Renegater.

Renegat är sedan medeltiden beteckning på person som avsagt sig kristendomen och konverterat till islam eller annan religion. Ordet används mer generellt för att beteckna en person eller en grupp som svikit sina ideal (avfälling) eller samarbetar med fienden (överlöpare).

Se även redigera

Referenser redigera

Externa länkar redigera