Renaud är en opera av J.C.F. Haeffner, komponerad omkring 1800 och uruppförd 29 januari 1801Gustavianska operahuset.

Den bygger på Torquato Tassos Det befriade Jerusalem (1581), texten bearbetad av Jean-Joseph Lebœuf da Simon-Joseph Pellegrin.

Den översattes till svenska av Nils Birger Sparrschöld.