Reino Oittinen

finländsk minister, generaldirektör för Skolstyrelsen och kulturpolitiker

Reino Henrik Oittinen, född 26 juli 1912 i Helsingfors, död där 1 mars 1978, var en finländsk ämbetsman och politiker (socialdemokrat).

Reino Oittinen.

Oittinen blev filosofie kandidat 1934, verkade 1938–1945 vid Arbetarnas bildningsförbund, var 1945–1950 rektor för Arbetarakademin och 1950–1972 generaldirektör för Skolstyrelsen. Han var 1948–1950 undervisningsminister i Karl-August Fagerholms socialdemokratiska minoritetsregering och innehade denna post också 1951–1953, 1957–1958, 1963–1964 och 1966–1968. Oittinen, som under den socialdemokratiska splittringens tid på 1950- och 1960-talet var en av den så kallade tredje linjens huvudfigurer, arbetade målmedvetet för grundskolans införande och ledde framgångsrikt flera kommittéer som beredde denna fråga.

I fråga om språkundervisningen i grundskolan förespråkade Oittinen undervisning i endast ett främmande språk, det vill säga engelska med förbigående av svenskan, men led nederlag. Oittinen var även centralt med om att skriva socialdemokratiska parti- och kulturpolitiska program samt spelade en viktig roll vid utvecklandet av Finlands internationella kulturpolitiska relationer. Han forskade i den finländska arbetarrörelsens historia; bland hans arbeten märks Työväenkysymys ja työväenliike Suomessa (1948). Han blev 1964 pedagogie hedersdoktor och erhöll 1971 ministers titel.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera