En refraktometer är ett instrument för mätning av en vätskas brytningsindex.

Det finns fyra huvudtyper av refraktometrar: