Rast

kortare tidsperiod där en anställd kan avbryta arbetet och avvika från arbetsplatsen, för måltid etc
För staden i Iran, se Rasht.
RAST är också en förkortning av Radio-allergo-sorbent-test, en metod för påvisning av IgE-antikroppar

Arbetsrättsligt är rast i många länder ett obetalt uppehåll i arbetet, medan paus är ett kortare[1] uppehåll på betald arbetstid. Lagstiftningar om arbetsrätt innehåller regler om raster, deras längd, förläggning med mera.

Det är skillnad på rast och paus, men de är båda viktiga för en bra arbetsmiljö. Med rast menas ett längre avbrott, till exempel en lunchrast. Under rasten får man fritt förfoga över sin tid och kan lämna arbetsplatsen. Rasten räknas inte som arbetstid.[2]

Raster kan även tas på marscher och vandringar, inom svenska försvarsmakten ofta benämnt "rast, vila på stället".

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera