En rapsodi är en form av musikstycke som består av flera sammanhängande, men sinsemellan obesläktade delar eller teman, och i praktiken samma sak som ett medley. De skrivs ofta genom att tonsättaren sammanfogar en mängd redan befintliga melodier med hjälp av musikaliska övergångar.

Formen var bl.a. populär som en form av lättare orkesterstycke under romantiken, och finns i dag ofta i form av ouvertyrer.

Kända rapsodierRedigera