En radiosond är ett mätinstrument som används i väderballonger för att mäta diverse egenskaper i atmosfären och som sänder de uppmätta värdena till en fast placerad radiomottagare. Radiofrekvensen 403 Megahertz är reserverad för radiosonder.

En väderballong med radiosond.

Se ävenRedigera