Radarpar

benämning på två personer som jobbar ihop eller är nära vänner med varandra

Radarpar är två personer som samspelar mycket väl, nästan telepatiskt likt två radar som sänder signaler till varandra.[1] I utvidgad betydelse syftar det på två personer som är oskiljaktiga.[2]

Ordet är en sammansättning av orden "radar" och "par", och det finns belagt i svenskan från 1950-talet[1] eller 1960-talet.[2][3] I början användes det om två mycket samspelta fotbollsspelare.[4] På senare tid förknippas radarpar särskilt med personer inom TV- och underhållningsbranschen.[4] I norskan finns ordet belagt åtminstone från 1970-talet.[5]

Exempel på radarpar redigera

Radarpar inom TV och underhållning redigera

Radarpar i sport redigera

Fiktiva radarpar redigera

Se även redigera

Källor redigera