Rømerskalan är en temperaturskala uppkallad efter den danske astronomen Ole Christensen Rømer, som föreslog den år 1701. Vattnets fryspunkt var vid 7,5 °Rø och kokpunkten var vid 60 °Rø. Den Absoluta nollpunkten motsvarar −135,9 °Rø.

Danmark använde Rømerskalan innan de bytte till Celsiusskalan. I dagsläget används inte Rømerskalan längre.

Konvertering

redigera
Enhet Från Rømer Till Rømer
Celsius [°C] = ([°Rø] − 7.5) × 4021 [°Rø] = [°C] × 2140 + 7.5
Fahrenheit [°F] = ([°Rø] − 7.5) × 247 + 32 [°Rø] = ([°F] − 32) × 724 + 7.5
Kelvin [K] = ([°Rø] − 7.5) × 4021 + 273.15 [°Rø] = ([K] − 273.15) × 2140 + 7.5
Rankine [°R] = ([°Rø] − 7.5) × 247 + 491.67 [°Rø] = ([°R] − 491.67) × 724 + 7.5

Konvertering mellan temperaturenheterna

redigera
Kelvin


Grad Celsius


Grad Fahrenheit


Rankine


Rømerskalan


Newtonskalan


Delisleskalan


Grad Réaumur

Källor

redigera
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Rømer scale, 1 juni 2012.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från norska Wikipedia (bokmål/riksmål), Rømerskalaen, 1 juni 2012.