Rörliga polisen var en riksomfattande enhet inom polisen i Finland. Den lades ned 2014.

Tidigare huvuduppgifterRedigera

Tidigare organisationRedigera

 • Ledning och ledningsstab (Helsingfors)
 • Regionenheterna
  • Södra Finlands avdelning (Helsingfors)
  • Västra Finlands avdelning (Åbo)
  • Östra Finlands avdelning (S:t Michel)
  • Norra Finlands avdelning (Uleåborg)
 • Specialenheterna
  • Flygplatsenheten (Vanda)
  • Säkerhetsenheten (Helsingfors)

Under regionenheterna fanns lokalenheter och separata övervakningsgrupper.

PersonalRedigera

 • 650 poliser
 • 50 civilanställda

Vid rörliga polisen fanns följande polistjänster: chefen för rörliga polisen (med titeln polisråd), biträdande chef, trafikpolisinspektör, förvaltningschef, överkommissarie och kommissarie, överkonstapel, äldre konstapel och yngre konstapel.

UtrustningRedigera

 • 200 bilar
 • 40 motorcyklar
 • 35 snöskotrar
 • 15 båtar

Se ävenRedigera