Röda Lejonet och Solen

Röda lejonet och solen är ett av internationella rödakorsrörelsens officiella emblem. Röda lejonet och solen användes endast i Persien/Iran med blandad zoroastrisk, kristen och muslimsk befolkning. Efter shahdömets fall och Irans övergång till muslimskt statsskick upphörde användningen av emblemet och namnet, och den nationella föreningen i Iran övergick att kalla sig Iranska Röda Halvmånen istället. Röda lejonet och solen är dock fortfarande bland de officiella emblemen av rödakorsrörelsen, trots att den inte används.