En råttspärr är en installation som ska förhindra råttor från att tränga in i byggnader från huvudkloakerna. Råttspärrarna sätts typiskt upp vid de platser där byggnaders avlopp går ut till en huvudkloakledning. Om hindret sätts i en fallstam, kallas de för råttstopp och ska hindra att råttorna sprider sig ytterligare i byggnaderna.

Råttspärrar kan indelas i flera olika typer:

  • 1-lucke-modellerna, som är en brunn med en lucka, som ser till att avloppsvattnet kan rinna ut samtidigt som luckan stoppar råttor från att tränga in i huset.
  • 2-luckors-modellerna, som består av en insats med två luckor, som sätts i botten på en ny brunn eller som insats i antingen tillopps- eller avloppsrören i en brunn.

Gemensamt för de ovannämnda typerna av råttspärrar är att de används i kloakrör i avlopp från byggnader och att de som regel monteras i samband med en nödvändig avloppsledningsrenovering.

Råttspärrar kan användas då kommuner vill införa råttfria fokusområden, såsom sjukhus, äldreboenden, skolor och livsmedelsproducenter, så att dessa institutioner kan behålla sin råttfria status.

ReferenserRedigera


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från danska Wikipedia.