Råbyvägen är en större och viktig genomfartsled i Uppsala. I ena änden ansluter den till Luthagsesplanaden vid Luthagsbron och där korsar den Svartbäcksgatan och Kungsgatan. Den korsar Tycho Hedéns väg och fortsätter sedan till korsningen mellan Österleden och Bärbyleden.

Nybyggen på Råbyvägen, 2017.

SträckanRedigera

Vägen ansluter till Luthagsesplanaden vid Luthagsbron som ligger vid korsningen mellan Svartbäcksgatan och Råbyvägen, korsningen ligger i höjd med Polishuset. Där ifrån blir vägen 2-filig på varje, med en bussfil (mot stan) och en med parallellväg, för svängning till höger mot Svartbäcken och Polishuset. Därifrån går vägen in en cirkulationsplats där den korsar Kungsgatan, därifrån blir vägen tre-filig i cirka 400 meter, tills den möter Väderkvarnsgatan och Vattholmavägen i korsningen. Vägen fortsätter som två-filig till korsningen Torkelsgatan och in genom Kvarngärdet, efter 900 meter möts Tycho Hedéns väg i en korsning, därifrån fortsätter vägen genom Gränby för att sedan köra förbi Gränby Ishall. På den sista delen av sträckan så åker vägen över en bro genom Bärbyleden, där den slutar vid korsningen Österleden, Bärbyleden i form av en cirkulationsplats.

ÖvrigtRedigera

Vägen är mycket trafikerad, bland annat för dem som kommer från södra delarna av staden och för att åka in i Svartbäcken, där bland annat sport och bad-anläggningen Fyrishov finns, oftast används Bärbyleden och dess korsning vid Gamla Uppsalagatan eller uppe vid korsningen mellan gamla Gävlevägen (Länsväg C 600) och Svartbäcksgatan för resor till stadsdelen.