Rättsodontolog är den tandläkare som genomgått utbildning av Svensk Rättsodontologisk Förening och Rättsmedicinalverket. I Sverige finns det en heltidsanställd rättsodontolog[1], samt rättsodontologer som arbetar vid behov knutna till utbildningsorterna för tandläkare. Rättsodontologen är avlönad av Rättsmedicinalverket. Till skillnad från rättsmedicin är rättsodontologi inte en av Socialstyrelsen erkänd specialitet.

KällorRedigera

  1. ^ Tandläkartidningen 6/09 s 42