Räntehök och ränteduva eller enbart hök och duva, är beteckningar på penningpolitisk beslutsfattare som skiljer sig åt i hur de förhåller sig till styrräntan, där höken föredrar att höja och duvan föredrar att sänka räntan. Begreppen används ofta av externa bedömare som delar in ledamöterna i riksbankens i räntehökar respektive ränteduvor.

Uttrycket kommer ursprungligen från amerikanska kongressen där war hawk (krigshök) respektive peace dove (fredsduva) åsyftar de olika viljorna att gå in i krig respektive hålla sig utanför och försöka lösa problemet med andra medel.

KällorRedigera