Öppna huvudmenyn

Räntabilitet på totalt kapital är ett mått på avkastningen på de totala tillgångarna. Här bortser man alltså från hur företaget är finansierat.

Räntabiliteten på totalt kapital kan analyseras genom att man för in balansomslutningen som en förklarande faktor;

Räntabilitet på totalt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷Totalt kapital

Ett bra sätt att analysera räntabilitet på totalt kapital är genom en klassisk "Du Pont"-analys. Den är dessutom ofta enkel att tillämpa eftersom årsredovisningen normalt innehåller all behövlig data.

Det finns också olika kalkyler man kan använda, så som ABC och självkostnadskalkyl.