Räntabilitet på eget kapital (REK) är ett nyckeltal för aktiebolag som mäter graden av avkastning i intresset (aktieägarnas eget kapital) hos de allmänna stamaktieägarna. Den mäter ett företags effektivitet att generera vinster från varje krona av nettotillgångar (tillgångar minus skulder), och visar hur väl ett företag använder investerat kapital för att generera inkomsttillväxt. REK är lika med budgetårets nettoinkomst (efter utdelning av preferensaktier men före utdelning av stamaktier) dividerat med totalt eget kapital (utan preferensaktier), uttryckt i procent.

Räntabilitet på eget kapital före skatt = Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital

Räntabilitet på eget kapital efter skatt = Resultat efter finansiella poster * (1-skatt) / Justerat eget kapital

Bolagsskatten i Sverige år 2017 är 22 %

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Räntabilitet – Vad är räntabilitet?”. https://vismaspcs.se/ekonomiska-termer/vad-ar-rantabilitet. Läst 3 december 2018.