Räddningsinsats är en organisatorisk arbetsform för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö, bestående av samhällets resurser, främst i form av räddningstjänst, ambulans, polis, men även andra staliga organisationer som ingår i räddningstjänstbegreppet. De vanligaste förekommande räddningsinsatserna är trafikolyckor, bränder och andra olyckor. En räddningsinsats leds av en räddningsledare, vilken agerar utifrån ett regelverk som benämns Lag om skydd mot olyckor (Lag 2003:778 om skydd mot olyckor).

Räddningsledare och restvärdesledare vid brand