Quidditch

fiktivt lagbollspel i Harry Potter-böckerna
För den verkliga sporten Quidditch se Mugglar-quidditch

Quidditch är ett fiktivt lagbollspel i J.K. Rowlings böcker om Harry Potter.[1]

Den gyllene kvicken

Varje lag består av sju spelare som flyger på kvastar. Det är tre jagare vars uppgift är att få klonken genom motståndarlagets tre målringar högt upp i luften. Klonken är en basketbollstor röd boll och den ger 10 poäng när den går genom en av målringarna. De två slagmännens uppgift är att skydda det egna lagets spelare från att träffas av dunkare. Dunkarna är två svarta bollar som har en "egen vilja" och flyger omkring och försöker slå ned spelarna från sina kvastar. Slagmännen har slagträn som de använder för att rikta dunkarna mot motståndarlagets spelare. Vaktaren ska vakta målringarna; Om en jagare kastar klonken mot målringarna ska vaktaren vara där och fånga den. Och sist, men inte minst, sökaren, vars uppgift är att fånga den gyllene kvicken. Kvicken är en liten, gyllene boll med vingar, snabb som vinden. Den är mycket svår att se på långt håll, och susar runt i luften kring planen. När sökaren, oavsett hur lång tid matchen varit igång, lyckats fånga kvicken, räknas matchen som avslutad och sökarens lag får 150 poäng. Beroende på hur det står i matchen kan det vara fördelaktigt för sökaren att avstå från ett tillfälle att fånga kvicken, nämligen om sökarens eget lag ligger under med mer än 150 poäng, totalpoäng eller matchpoäng.

Korta "pauser" kan göras i spelet, men spelet avslutas aldrig förrän den ena sökaren har fångat kvicken. Detta betyder att matcherna, i princip, kan pågå i evighet såvida en sökare inte fångar kvicken.

I de tidigaste versionerna av quidditch användes en fågel av arten kvickevick i stället för en gyllene kvick. Men när den arten fridlystes, skapades gyllene kvicken, som genom magi beter sig på ett sätt som liknar fågelns.

SpelarnaRedigera

Jagarna

Jagaren ska försöka få in klonken i det andra lagets ringar samtidigt som de aktar sig för dunkarna. Det finns 3 jagare i varje lag.

Slagmännen

Slagmännen ska skydda sina spelare mot dunkarna och även skicka dunkarna mot motståndarna. Det finns 2 slagmän i varje lag.

Vaktaren

Vaktaren ska skydda de tre ringarna för att hindra motståndarens jagare att göra mål.

Sökaren

Sökaren har lagets viktigaste uppgift. Sökaren ska hitta den gyllene kvicken, och fånga den innan det motspelande lagets sökare gör det. Kvicken ger 150 poäng, vilket ofta gör att det laget vinner. Harry var Gryffindors sökare under sin tid på Hogwarts.

ReglerRedigera

Reglerna för quidditch sägs ha grundats redan 1750 av Departementet för magiska sporter:

  • Spelare får inte röra sig utanför spelplanen, de får dock flyga så högt som de önskar. Klonken går till motståndarlaget om en spelare flyger utanför.
  • "Time out" kan användas närhelst laget önskar, men endast lagkaptenen kan begära den. Tiden kan förlängas till två timmar om matchen redan pågått i 12 timmar eller mer. Misslyckas laget att komma tillbaka till spelplanen efter det att pausen är slut, blir hela laget diskvalificerat.
  • Friskott kan delas ut av domaren. En jagare med ett friskott kan då fritt flyga in på motståndarlagets planhalva för att försöka göra mål. Det andra laget får ha en vaktare vid målringarna; men inga andra spelare från något av lagen får lägga sig i.
  • Kroppskontakt är tillåten, men en spelare får inte ta tag i en motståndares kvast eller någon del av deras kropp.
  • Det är icke tillåtet att ersätta en spelare under det att en match fortfarande pågår; även om en spelare är så skadad att denne inte längre kan delta. (Även om sällsynta undantag förekommer, exempelvis vid matcher som pågått i flera dagar och spelarna helt enkelt inte orkar fortsätta längre, eller försvunnit helt.)
  • Spelare får ta med sina trollstavar och trollspön in på banan, men de får inte under någon omständighet användas mot en annan spelare, kvastar, domaren, någon av de fyra bollarna eller åskådarna.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Avsnittet om klubblag är delvis en översättning av engelska Wikipedia.

NoterRedigera