Quadriga, en fyrfaldig tolkning, var den bibeltolkningsmetod som var dominerande i den romersk-katolska kyrkan under medeltiden.

Metoden går ut på att man i varje Bibelord söker en fyrfaldig mening:

  • Historisk (sensus litteralis) – det bokstavliga Bibelordet
  • Allegorisk (sensus allegoricus) – ordets tillämpning på kyrkan
  • Tropologisk (sensus tropologicus) – ordets tillämpning på den enskilda människan (även kallad moralisk tillämpning)
  • Anagogisk (sensus anagogicus) – tolkning som syftar på de yttersta tingen eller det himmelska.

TillämpningRedigera

Enligt Quadriga kan en text om lovsången i Jerusalem tolkas på följande sätt:

  • Historisk - Konkret tolkning att lovsjunga i templet i Jerusalem
  • Allegorisk - En uppmaning till hela kyrkan att lovsjunga Herren
  • Tropologisk - En uppmaning till den enskilda kristna människan att lovsjunga Herren
  • Anagogisk - Om det nya Jerusalem (nämns i Uppenbarelseboken); Herren skall lovsjungas i det himmelska Jerusalem