Purex

handelsnamn för laxermedel

Purex var ett svenskt handelsnamn för laxermedel.

Laxermedlet började saluföras 1936 av Sixstars AB i Göteborg under namnet Ex-Lax. Produkten var utformad som en chokladkaka om smakade enligt reklamen som delikatesschoklad.[1] Namnet ändrades till Purex 1939.[2] Produktens verksamma substans var fenolftalein, ett ämne vilket uppgavs kunna skada levern och njurarna.[3] Medicinalstyrelsen beslutade dock 1968 att förbjuda tillverkningen då risken för förväxling var alltför stor och att barn därigenom kunde äta alltför stor mängd i tro att det var vanlig choklad och till följd av detta drabbas av kraftig diarré[4] (avregistrerat 1969)[5] Varumärket övertogs av läkemedelsföretaget Astra, som från 1970 saluförde laxermedlet i form av tuggtabletter,[6] men avregistrerades slutligen 1978.[7]

ReferenserRedigera

  1. ^ Svenska Dagbladet 1936-03-17, sid. 40.
  2. ^ Dagens Nyheter 1939-01-12, sid 11.
  3. ^ Aftonbladet 1961-06-15, sid. 28
  4. ^ Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1968-11-08, sid. 9.
  5. ^ FASS:Purex, Sixstars AB.
  6. ^ Dagens Nyheter 1970-03-10, sid. 17.
  7. ^ FASS: Purex, Astra AB