Psykosexuell utvecklingsteori

(Omdirigerad från Psykosexuella utvecklingen)

Den psykosexuella utvecklingsteorin är en del av Sigmund Freuds driftteori. Den utarbetades med bakgrund av hans arbeten med patienter med psykiska problem. Den gör en rad grundantaganden:

  1. Barndomen har en grundläggande betydelse för personlighetsbildningen.
  2. Människans psyke har en omedveten del.
  3. Sexualiteten är medfödd och betydelsefull redan från födseln.

Psykosexuella faserRedigera

Freud beskriver barnets utveckling i faser. De första tre faserna (oral, anal och fallisk) kallas de pregenitala faserna och fokuserar på den psykosexuella utvecklingen. De följs av en latent fas som följs av puberteten. En störning i en given psykosexuell fas leder, enligt Freud, till en given fixering i vuxen ålder.

De psykosexuella utvecklingsfaserna
Fas Ålder Erogen zon Konsekvenser av fixering i utvecklingsfas
Oral 0 - 1,5 år Mun Oral fixering /Oral karaktär: Passivt beroende eller överdriven rökning/ätande
Anal 1,5 år - 3 år Anus och ändtarm Perfektionism, petighet, städmani eller raka motsatsen, slarvighet, desorganiserad, sjaskighet
Fallisk 3 år - 6 år Genitalier Oidipuskomplex/Elektrakomplexet
Latent 6 år - 12 år Dolda sexuella känslor Ouppfylld sexualitet.
Genital 12 år (Puberteten) - Sexuella intressen mognar Frigiditet, impotens, otillfredsställande relationer

Orala fasen 0-2 årRedigera

Munnen betraktas som den centrala erogena zonen då lustkänsla uppstår då barnet suger på bröst, napp och tumme. Munnen används även för att utforska omvärlden. En nära anknytning till modern börjar utvecklas, men samtidigt inleds också en separation från mamman.

Av personligheten är Detet färdigutvecklat, medan Jaget (kroppsjaget och lustjaget) har påbörjat sin utveckling.

Anala fasen 1-3 årRedigera

Huvudartikel: Anala fasen

Barnet finner att det kan kontrollera sin egen avföring, vilket ger en stark lustkänsla. Barnet börjar utveckla kontrollbehov och därför kan störningar (till exempel för sträng potträning) innebära ett överdrivet kontrollbehov eller överdriven slarvighet i vuxen ålder vilket kallas anal fixering.

Falliska fasen 3-6 årRedigera

Kan också benämnas "Oidipala fasen", eftersom barnet har en Oidipal "kärleksrelation" med föräldern av motsatt kön. Intresset för sexualitet och skillnader mellan könen är stor.

Relationen mellan fadern och sonen kan vid denna tidpunkt försämras, då barnet kan se fadern som en rival till mamman, som barnet förälskat sig i. Begreppet kallas Oidipuskomplexet. Detsamma gäller för dottern, som då gör modern till sin rival. Detta kallas för Elektrakomplexet.

Latenta fasen 6-12 årRedigera

Utvecklingen är ganska så stillastående under den här fasen.

Genitala fasen 12-18/20Redigera

Man börjar gå över till den vuxna sexualiteten, man börjar intressera sig för att hitta en partner.

KällorRedigera

  • Utvecklingspsykologiska teorier av Espen Jerlang (red) 1996