Prov kan avse:

  • Prov (diagnostiskt test) – ett generellt namn för examination och diagnostiska tester
    • Diagnostiskt prov – ett prov som syftar till att utvärdera elevers eller studenters kunskaper i ett ämne
    • Prov – en skriftligt eller muntligt tidsbegränsad test, se examination
    • Nationella prov – prov som arrangeras i eller erbjuds hela landet
    • Högskoleprovet – ett svenskt nationellt urvalsprov som skall pröva kunskaper och färdigheter som behövs vid högre studier och – framför allt – rangordna provtagare efter resultat.

Se ävenRedigera