Profoss, från latinets praepositus ("överordna", från praeponere, "att sätta i spetsen"), är en historisk benämning inom polisväsendet. Ibland synonym för bödel och gevaldiger. Profoss kunde även vara en äldre militär befattning, lägst rankade underofficeren med eget boställe, motsvarande dagens militärpolis.

En preussisk profoss förbereder ris att användas vid gatlopp. Teckning av Adolph Menzel från omkring 1850.

Ordet prost har samma bakgrund som ordet profoss.