Produktregeln används inom matematisk analys för att finna derivatan av produkten av två eller flera funktioner. För två funktioner kan regeln formuleras som[1]

eller med Leibniz notation

Med differentialnotation, kan detta skrivas som

Med Leibniz notation, är derivatian av tre funktioner

vilket kan generaliseras till k funktioner :

ExempelRedigera

Tillämpa produktregeln för att derivera

 

Med

 
 

ger produktregeln för två funktioner

 

BevisRedigera

Antag h(x) = f(x)g(x) och att f och g båda är differentierbara i x. Vi vill visa att h är differentierbar i x och att dess derivata ges av

 

För att åstadkomma detta, adderas

 

(vilket är noll och således inte ändrar värde) till täljaren för att möjliggöra dess faktorisering och sedan tillämpas egenskaper hos gränsvärden.

 


* Det faktum att

 

kan härledas från satsen att differentierbara funktioner är kontinuerliga.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Weisstein, Eric W. "Product Rule" From MathWorld--A Wolfram Web Resource. http://mathworld.wolfram.com/ProductRule.html