Product Data Management eller PDM är benämningen på hantering av data och information om produkter framför allt i produktutveckling, men kan även användas inom tillverkning och när produkten är i drift. Ofta används systemstöd för att stödja PDM-processen. PDM-system används när data och information om produkten skapas, lagras, modifieras eller läses. I ett PDM-system kan information om produkten versionshanteras och olika informationsmängder kan relateras till varandra. PDM-system används ofta för att skapa integrerade informationsflöden mellan olika datasystem som exempelvis CAD-system, kravhanteringssystem, system för modellbaserad utveckling, testsystem, affärssystem, MPS-system och system för eftermarknadskommunikation.