Producentansvar

ansvaret för en producent av en produkt att omhänderta restavfall från produkten

Producentansvar innebär att inom branscher där producentansvar råder, krävs returinsamlingssystem (återvinning) av branschen. Sverige har lagstadgat producentansvar inom åtta områden: förpackningar, däck, returpapper, elektronik, batterier, läkemedel, fordon som väger mindre än 3,5 ton samt radioaktiva strålkällor.[1]

Producentansvaret för förpackningar i sin nuvarande form härstammar från 1994.[2] Regelverket finns bl.a. i förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar och förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper.

Producentansvaret för elutrustning styrs av EG-direktiv som har genomförts genom förordningar i svensk lagstiftning. All elutrustning som innehåller inbyggda batterier omfattas av två bestämmelser, förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075)[3] och förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008:834).[4]

Referenser redigera

Se även redigera

Externa länkar redigera