Proberaren var en tjänsteman vid Bergskollegium, som hade till uppgift att analysera mineral för att bestämma halten av däri ingånde ämnen och därmed om den var brytvärd (dvs. malm).