Det absoluta

verklighet som inga tvivel råder kring

Det absoluta är ett filosofiskt namn på något som i religiösa termer kallas för Gud, men som också kan tillämpas på något annat som anses vara alltings ursprung eller som alltid har funnits.

Symbolen för oändlighet.

Det absoluta kan beskrivas på många olika sätt beroende på världsbild:

  • det enda verkliga
  • den grund som allt annat vilar på (nu)
  • det som allt kommer ifrån
  • det som finns utan att behöva något annat
  • det som alltid har funnits
  • det högsta väsendet (Gud)

Se ävenRedigera

KällorRedigera