Prestav (ryska pristav: uppsyningsman) är benämning på marskalk vid en procession, särskilt i begravningståg. Även prestavens, vid begravning florbehängda, stav kallas prestav. Att bära prestav vid en begravning var en ära och ett sätt att visa hedersbetygelse för den döde.

Prestaven vid begravningar var i Sverige från början (Johan III, 1592) ett kungligt prerogativ men spreds till adel och ämbetsmän under 1600- och 1700-talen. På 1950-talet hade bruket sin största frekvens som sed inom alla socialgrupper, men fanns då bara sydväst om en linje Värmland till sydöstra Småland. Bruket har sedan slutet av 1900-talet i stort sett upphört.

KällorEdit