Premieobligation är en typ av statsobligation som ges ut av Riksgälden, där räntan samlas i en pott och lottas ut bland obligationsinnehavarna.[1] Priset för en obligation varierar, men vanligtvis ligger det på 5 000 kr styck.[2] Normalt ger ett innehav av ett visst antal, vanligen 10 obligationer i nummerföljd, så kallad garantivinst. Med garantivist menas att man då dels får en garanterad ränta, dels deltar i utlottningen av resten av räntan.[1]

Premieobligationerna ges i Sverige ut av Riksgälden och säljs både direkt av den samt via dess återförsäljare, bland annat affärsbankerna. En andrahandsmarknad finns på Stockholmsbörsens räntemarknad. Premieobligationer hanteras på VP-konto, liksom andra marknadsnoterade obligationer.[2]

I december 2016 beslutade Riksgälden att tillfälligt stoppa utgivningen av premieobligationer på grund av att det låga ränteläget gjort obligationen olönsam. Riksgälden meddelade i september 2018 att man kommer att sluta med premieobligationer definitivt.[3]

De sista kvarvarande premieobligationerna var 2014 års andra lån som förföll i december 2021 och hade sin sista dragning den 16 augusti 2021.[4]

Referenser redigera

Externa länkar redigera