Öppna huvudmenyn

Premieobligation är en typ av statsobligation som ges ut av Riksgälden, där räntan samlas i en pott och lottas ut bland obligationsinnehavarna[1]. Priset för en obligation varierar, men vanligtvis ligger det på 5 000 kr styck[2]. Normalt ger ett innehav av ett visst antal, vanligen 10 obligationer i nummerföljd, s.k. garantivinst. Med garantivist menas att man då dels får en garanterad ränta, dels deltar i utlottningen av resten av räntan[1].

Premieobligationerna ges i Sverige ut av Riksgälden och säljs både direkt av den samt via dess återförsäljare, bland annat affärsbankerna. En andrahandsmarknad finns på Stockholmsbörsens räntemarknad. Premieobligationer hanteras på VP-konto, liksom andra marknadsnoterade obligationer[2].

I december 2016 beslutade Riksgälden att tillfälligt stoppa utgivningen av premieobligationer på grund av att det låga ränteläget gjort obligationen olönsam. Riksgälden kommer att ge ut premieobligationer i framtiden när myndigheten bedömer att detta blir lönsamt[3].

ReferenserRedigera

Extern länkRedigera