Öppna huvudmenyn
Preissiska huset utmed Drottninggatan år 1903

Preissiska huset var en kulturhistoriskt betydelsefull byggnad på Drottninggatan 36 i Klarakvarteren i centrala Stockholm där länsstyrelsen för Stockholms län var inrymd 1812-1968.

Huset uppfördes på 1680-talet och om- och tillbyggdes 1775 efter ritningar av murarmästaren Johan Daniel Degenaer. Jean Eric Rehn svarade för husets inredningar 1787.

Det till föll kronan som danaarv 1796 efter diplomaten och friherren Joachim Fredrik Preis. Sedan 1812 var byggnaden i kvarteret Skansen säte för länsstyrelsen i Stockholms län. Detta var den enda i landet med säte utanför sitt eget län då Stockholms stad inte tillhörde länet förrän 1968. Huset fungerade även som landshövdingebostad fram till 1926.

Huset var unikt då det med tiden blev den enda äldre byggnad längs Drottninggatan som inte byggdes om för butiker i bottenvåningen, och förklarades därför som statligt byggnadsminne. I samband med regleringen av Norrmalm trädde 1969 ett markbytesavtal mellan staten och Stockholms stad i kraft, och samma år revs byggnaden. På platsen uppfördes Kulturhusets teaterdel.

Grafikern Johan Petter Cumelin (1764-1820) bodde i huset 1803-14 och hade även ett koppartryckeri där.

KällorRedigera