Danaarv (fornsvenska: dana arver, dana(r)arf, danarff daan arf) är en äldre benämning på sådant arv som det inte fanns några arvingar till och därför tillföll kungen eller staten. Svenska staten hade vid särskilda tillfällen under 1600- och 1700-talen helt eller delvis överlåtit sin rätt till danaarv till vissa städer såvitt gällde dödsbon efter respektive stads invånare. Några särskilda regler om användningen av danaarv fanns inte.

I Sverige upphörde danaarvet 1928 då Allmänna arvsfonden inrättades och erhöll rätt till arv.

ReferenserRedigera