För Prandtl-rörs användning i vätske-sammanhang, se Pitot-piezometerrör

Prandtl-rör är en hastighetsmätare som mäter skillnaden mellan det totala och statiska trycket i ett strömmande medium,alltså det dynamiska trycket. Det dynamiska trycket är trycket i flödet, medan det statiska trycket är trycket om det inte finns någon strömning. Används till flödesmätning. Prandtl-rör förväxlas ofta med pitot-rör, som är konstruerat för att mäta enbart det totala trycket.

Prandtl-rör på en Kamov Ka-26 helikopter.

Genom Bernoullis ekvation beräknas flödeshastigheten:

där

v = Hastighet (m/s)

ΔP = Dynamiskt tryck, (totalt tryck - statiskt tryck) (Pa)

ρ = Densitet (kg/m3)

Se även redigera