Prästmötesavhandling är en avhandling som ventileras vid ett prästmöte.

Ofta utser biskopen vem som skall författa denna i samband med ett prästmöte, och den framläggs sedan i samband med nästkommande prästmöte. I äldre tider benämndes detta synodaldisputation.