En prästmötesavhandling är en avhandling som ventileras under disputationsliknande former vid ett prästmöte.[1] Ofta utser biskopen vem som skall författa denna i samband med ett prästmöte, och den framläggs sedan i samband med nästkommande prästmöte. I äldre tider benämndes detta synodaldisputation.

KällorRedigera

  1. ^ Per Hansson (1990). Styrning och kultur: En studie om förändringsbetingelser i kyrklig församlingsverksamhet. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. sid. 36. ISBN 91-554-2647-6