Poxvirus är en av de största och mest komplexa virusarterna. Generna är uppbyggda av linjärt dubbelsträngat DNA och är försedda med ett hölje. Storleken varierar mellan 200 till 300 nm. Till skillnad från andra virus med DNA, replikerar sig poxvirus i cellens cytoplasma vilket innebär att viruset behöver föra med sig olika enzymer, t.ex. RNA-polymeras för att möjliggöra transkription. Poxvirus replikationsmekanism och storlek betyder att det delar flera likheter med jättevirus. Inom virusfamiljen återfinns variolaviruset som orsakar smittkoppor.