Poxvirus är de största och mest komplexa virusarterna. Generna är uppbyggda av linjärt dubbelsträngat DNA och är försedda med ett hölje. Till skillnad från andra virus med DNA replikerar viruset i cellens cytoplasma vilket innebär att viruset behöver föra med sig olika enzymer t.ex. RNA-polymeras för att möjliggöra transkription. Inom virusfamiljen återfinns variolaviruset som orsakar smittkoppor.