Positionsljus är på ett fordon anbringade lampor, som har till syfte att uppmärksamma andra trafikanter på fordonets utsträckning.

Buss med orange positionsljus längs hela långsidan.

Se även redigera