Polyfem var en litterär kritisk tidning utgiven från december 1809 till 1812 i Stockholm. Tidningens fulla titel var Polyfem. Ett blad att läsa på sängen.

Tidskriftens syfte var att med skämtet som vapen nedgöra "tunguserna", som man kallade männen i Svenska akademin och representanterna för den franska smaken inom litteraturen. Skämtbladets namn blev Polyfem då den liksom den enögde cyklopen i den grekiska mytologin endast skulle skåda rätt fram.[1]

Johan Christoffer Askelöf var tidningens utgivare. Till bladets mest betydande medarbetare hörde Lorenzo Hammarsköld, Carl Adolph Agardh, Per Daniel Amadeus Atterbom, Vilhelm Fredrik Palmblad och Clas Livijn och Pehr Elgström. Alla tillhörde den Nya Skolans män.[2]

TryckningRedigera

Tidningen trycktes på Marquardska Tryckeriet 1809–1812 med frakturstil. Tidningen kom ut 2 dagar i veckan, onsdag och lördag med 4 till 8 sidor. Formatet var kvartoformat. Totalt gavs 4 samlingar med 52 nummer ut, och en femte med 57 nummer. Tidningarna var odaterade. Priset för tidningen var en riksdaler banco 16 skilling för en samling av 52 nummer.[3]

InnehållRedigera

Tidningen var en litterär, kritisk tidning som med satirisk artiklar och polemik verkade för den nya skolan, den nyromantiska. Tidningens polemik riktades emot tidningen Journalen och den så kallade Gamla Skolan. Gustaf Ljunggren behandlar tidningen Polyfem i sin Svenska Vitterhetens Hätfder, del 4:sidorna 81 till 134 det vill såga mer än 50 sidor.[4] Tidskriften, ”ett komiskt dagpapper, riktat mot dårskaperna så väl i vår litteratur som i allmänna lefvernet”, angrep den gamla skolans litteratur.[5]

Bilagor till tidningenRedigera

  • Strödda Underrättelser om de Vittra Striderna på Tyska Parnassen [af L. Hammarsköld], 8 s. Saml. 1 (1810), nr 17.
  • Till Sjökapten Baggfot, I anledning af dess Historiola om Tungusiska Teatern i N:o 18 af Polyfem [af C. Lindegren]. Sthlm, C. Deleé 1810. Saml. 1 (1810), nr 24.
  • Sändebref till de Journalister ifrån Öfversättaren af KOINTOS KALABROS [V. F. Palmblad]. U. t. Upsala, Stenhammar & Palmblad. 1811.22 s. Saml. 2 (1811). nr 52.

Vidare läsningRedigera

  • I kungliga biblioteket finnes Livijns exemplar av Polyfem, i vilket han antecknat såväl författarna till de anonyma artiklarna, liksom också betydelsen av de däri fingerade namnen.
  • Frunck, Bidrag till kännedomen om Nya Skolans förberedelser och första utveckling. Sthlm 1888 (i Norra latinläroverkets årsredogörelse 1887/88).

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera

Polyfem (Första samlingen, 1810) Faksimil i Litteraturbanken