Polyakrylamid är en gel som används vid gelfiltrering. Den bildas genom att akrylamid polymeriseras, under förhållanden som skapar många tvärbindningar. Polyakrylamid används i elektroforesmetoden PAGE (polyacrylamide gel electrophoresis) för att separera biologiska molekyler. För att separera proteiner används oftast SDS-PAGE medan vanlig PAGE används främst vid separering av DNA.