Politiska partier på Åland

Wikimedia-listartikel

Åland har ett parlamentariskt system där ledamöter av Ålands lagting och kommunfullmäktige väljs genom partier. Det äldsta partiet på Åland är Ålands socialdemokrater som bildades 1 januari 1906 ur en arbetarförening i Mariehamn.

Partier i LagtingetRedigera

Efter Lagtingsvalet på Åland 2019 är 8 grupper representerade i Ålands lagting:

  Ålandsportalen