Politikollegiet var en av Stockholm stads borgmästarledda kollegier som bildades under 1700-talet (de andra var justitiekollegiet, handelskollegiet samt byggnings- och ämbetskollegiet).

Kollegiet hade bland annat ansvar för Stockholms borgerskaps militärkårer. Kollegiet är numera avskaffat.