Polens senat är en av den polska nationalförsamlingens två kamrar och består av 100 platser. Ledamöterna väljs på fyra år vid allmänna val. Senaten står över sejmen.

Polska senaten.