Plit är ett blankvapen, en kort värja, framför allt avsedd för hugg i motsats till den långa värjan som främst är ett stickvapen.

Denna typ av vapen bars bland annat av poliser och fångvaktare, och därför blev plit även en skämtsam eller nedsättande benämning på personer inom dessa yrken. Även soldater kunde bära plit, men personer i militära yrken kallades inte plitar. Ordet plit har sedan levt kvar som benämning/skällsord på poliser och kriminalvårdare, trots att värjorna för länge sedan avskaffats.