Planckimpedans, betecknat , är en impedansenhet och en av de härledda Planckenheterna, ett måttenhetssystem som bygger på naturliga enheter. Planckimpedans definieras som:

där är Diracs konstant och ljusets hastighet i vakuum.

Dess värde är ungefär 29,9792458 Ω.