Naturliga enheter kallas den typ av enhetssystem som är baserade på universella fysiska konstanter. Till exempel är elementarladdningen e en naturlig enhet för elektrisk laddning. I ett helt naturligt enhetssystem är vissa utvalda fysiska konstanter normaliserade till ett; dvs deras numeriska värde uttryckt i enheter av sig själva är 1. Detta används för att förenkla beräkningar, men kan skapa missförstånd då de konstanter som utgör basen i enhetssystemet riskerar att exkluderas ur de ekvationer där de ingår.

Det finns olika typer av naturliga enhetssystem: