Pixlarnas färgkomponenter (primärfärgerna rött, grönt och blått) är ordnade i olika geometriska mönster eller pixelgeometri.

Den geometriska placeringen av primärfärgerna i en pixel varierar beroende på användningsområde (se figur 1). I datorskärmar, som vanligtvis visar rektanglar o.d. är linjerade mönster vanligt. Skärmar med rörliga bilder bör dock ha triangulära eller diagonala mönster så att de varierande bilderna uppfattas bättre.

Lcd rgb geometry triangular.svg Lcd rgb geometry stripes.svg Lcd rgb geometry diagonal.svg
a) Triangulära b) Linjerade c) Diagonala


Figur 1. Geometriska layouter för färgkomponenter i en pixel.